Underrättelse om avsteg från användning av ramavtal

Underrättelse om avsteg kan och ska lämnas av myndigheter under regeringen enligt 4 § förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Organisationer som deltar via bekräftelse ska inte lämna underrättelse om avsteg.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister.

Vi avser att göra en egen upphandling och vill därför lämna underrättelse om avsteg från användandet av statligt ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral.


 

Skäl

 

4. Upphandlingen avser:
Enstaka upphandling
Ramavtal

Dokument att skicka med anmälan:(max 5 Mb)

Detta fält måste vara ifyllt