IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010

Tillhör ramavtalsområde IT-Driftstjänster

Avtalsperiod: 2010-02-08 - 2017-02-28 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-02-28

Detta ramavtalsområde omfattar IT-driftstjänster och syftar till att utifrån respektive avropande myndighets behov tillgodose helhetsdriften inom området. Med drift inom IT-området avses ramavtalsleverantörens åtgärder i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt med syfte att objektet ska fungera enligt avtalad överenskommelse mellan myndighet och ramavtalsleverantör. Överenskommelsen regleras vanligen med servicenivåer som ska uppnås t.e.x avseende funktion och prestanda. Avtalet kan, men behöver inte inkludera förvaltning och utveckling för att effektivisera driften.

Leveransavtal kan tecknas för lika lång tid som ramavtalsperioden löper, d.v.s fem plus två år.

Förlängningsoptionen är utlöst.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen får avropa från de statliga ramavtalen.
Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna se:
http://www.regeringen.se/sb/d/2462

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/