Översättningstjänster

Här finns ramavtal för översättningstjänster inom olika språkområden. Det gäller översättningar från efterfrågade språk till svenska samt från svenska till efterfrågade språk. Här ryms även tjänsterna: språkgranskning, korrekturläsning och bestyrkande av handling.

 • Språkområde A

  Detta delområde omfattar översättningstjänster. Språkområde A gäller översättning från samtliga språk som ingår i det aktuella språkområdet till svenska samt från svenska till samtliga språk som ingår i språkområdet. Vidare kan leverantörerna även utföra tjänster....

 • Språkområde B

  Detta delområde omfattar översättningstjänster. Språkområde B gäller översättning från samtliga språk som ingår i det aktuella språkområdet till svenska samt från svenska till samtliga språk som ingår i språkområdet. Vidare kan leverantörerna även utföra tjänster....

 • Språkområde C

  Detta delområde omfattar översättningstjänster. Språkområde C gäller översättning från samtliga språk som ingår i det aktuella språkområdet till svenska samt från svenska till samtliga språk som ingår i språkområdet. Vidare kan leverantörerna även utföra tjänster....

 • Språkområde D

  Detta delområde omfattar översättningstjänster. Språkområde D gäller översättning från samtliga språk som ingår i det aktuella språkområdet till svenska samt från svenska till samtliga språk som ingår i språkområdet. Vidare kan leverantörerna även utföra tjänster....

 • Språkområde Engelska

  Detta delområde omfattar översättningstjänster. Språkområdet gäller översättning från engelska till svenska samt från svenska till engelska. Vidare kan leverantörerna även utföra tjänster som språkgranskning, korrekturläsning och bestyrkande av handling genom....