Små och stora företags deltagande på ramavtalen

Publicerad 2013-10-11

Statens inköpscentral har under sommaren 2013 genomfört en analys över små och medelstora företags deltagande på de samordnade statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Analysen visar representationen av mikroföretag samt små och medelstora företag på de samordnade ramavtal som upphandlas av Statens inköpscentral antingen som avtalade leverantörer, återförsäljare och/eller underleverantörer.
 
• 85 % av de avtalade leverantörerna utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag.
• 94 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag
• 85 % av de avtalade leverantörernas underleverantörer utgörs av mikroföretag, små och medelstora företag
 
För detaljerad information se analys.