Än finns det tid att komma med synpunkter

Publicerad 2013-10-08

Som ett led i förstudien Programvaror 2013 genomför Statens inköpscentral två olika enkätundersökningar, en undersökning som riktar sig till avropare och en som riktar sig till leverantörer i branschen. För oss är det mycket värdefullt att få ta del utav avropare och leverantörers synpunkter.

För att komma till enkäterna gå in på förstudiens sida och klicka vidare via länkarna till enkäterna en bit ner på sidan. Klicka här för att komma till förstudiens sida.