Förlängning av ramavtalen för Brev- och Paketförmedlingstjänster

Publicerad 2013-05-21

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för Brev- och Paketförmedlingstjänster. Förlängningen gäller t.o.m 2015-03-31. I och med denna förlängning är sista optionen uttagen.