Förlängning av ramavtalen för Servrar 2012

Publicerad 2013-12-18

Statens inköpscentral förlänger samtliga ramavtal gällande "Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012" med 6 månader.
Ramavtalen gäller t.o.m 2014-08-31.