Förlängning av ramavtalen för bevakningstjänster

Publicerad 2013-10-09

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för bevakningstjänster t.o.m 2014-10.25. Observera att vissa enskilda ramavtal löper t.o.m 2014-11-01, 2014-11-03 resp. 2014-11-18.

Objektsavtal som tecknas kan löpa som längst 90 dagar efter ovanstående datum. Detta är sista förlängningsåret och en förstudie inför kommande ramavtalsupphandling har påbörjats.

Läs mer om förstudien genom att klicka här.