Förlängning av rikstäckande ramavtal för säkerhetssystem

Publicerad 2013-12-03

Statens inköpscentral förlänger de rikstäckande ramavtalen gällande säkerhetsteknik/säkerhetssystem med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2014-12-06 med möjlighet till ytterligare maximalt 1 års förlängning.