Förlängning av ramavtalen för Tryckeritjänster

Publicerad 2013-11-06

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för Tryckeritjänster med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2015-02-14 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.