Förlängning av ramavtalen för Tjänstefordon och förmånsbilar

Publicerad 2013-10-29

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för tjänstefordon och förmånsbilar med 1 år. Ramavtalen gäller t.o.m 2014-10-31.