Information om avropa.se

Publicerad 2013-02-13

På webbplatsen avropa.se publiceras enbart information om de ramavtal som upphandlats och förvaltas av Statens inköpscentral.

Andra ramavtal som statliga myndigheter kan avropa på finns på respektive upphandlande myndighets webbplats, t.ex
Ramavtal som avser kort- och betalningstjänster finns på Riksgäldens webbplats www.riksgalden.se
Ramavtal avseende Ekonomi- och Personaladministrativa system finns på ESV´s webbplats www.esv.se.