Klart för avrop på AV-produkter

Publicerad 2013-02-26

Avtalet för AV-produkter började gälla i dag den 26 februari och kontrakt kan således ingås från och med detta datum.

Avropsform är förnyad konkurrensutsättning och det är fem stycken ramavtalsleverantörer inom området, vilka samtliga ska tillfrågas vid avrop. Dessa är:
  • Atea Sverige AB
  • Aktiebolaget Tabula
  • AV Syd AB
  • DAV Partner AB
  • Ricoh Sverige AB

Länk till AV-produkter.