Lidingö Hotell och Konferens AB lägger ner sin verksamhet den 31/12 2013

Publicerad 2013-10-28

Equmeniakyrkan har beslutat att Lidingö folkhögskola skall flytta sin verksamhet till Bromma till hösten 2014.

En konsekvens av detta är att det inte längre föreligger någon möjlighet för folkhögskolan att driva vidare sitt bolag Lidingö Hotell och konferens AB.

Ramavtalet upphör att gälla den 31 december 2013.