Klart för avrop inom Litteratur

Publicerad 2013-03-19

Nu går det bra att göra avrop från avtalet gällande Litteratur.

Se mer information på ramavtalets sida.