Överlåtelse av ramavtal avseende Företagshälsovård

Publicerad 2013-12-18

Statens inköpscentral har 2013-12-18 godkänt överlåtelse av ramavtal från Företagshälsan Tre Hjärtan  till Avonova Hälsa Syd AB.