Ramavtalsområdet Textila mattor avvecklas

Publicerad 2013-10-22

Ramavtalsområdet Textila mattor kommer efter att nuvarande ramavtal gått ut, 2014-02-28, ej att upphandlas som fristående statligt ramavtal av Statens inköpscentral. Behovet av ett statligt ramavtal för samtliga statliga myndigheter inom detta område är inte tillräckligt stort för att motivera en fristående upphandling.

Detta innebär att de myndigheter som på kort sikt har behov inom området får upphandla detta i egen regi. På längre sikt kan det dock bli aktuellt för Statens inköpscentral att inkludera textila mattor i ett större ramavtalsområde.