Tolkförmedlingstjänster - klart för avrop

Publicerad 2013-11-06

Statens inköpscentral har idag tecknat de första ramavtalen i upphandlingen tolkförmedlingstjänster, dnr 96-7-2012. Avropande myndigheter kan därmed börja att göra avrop från ramavtalet. Länk till ramavtalssidan för tolkförmedlingstjänster.