Upphandlingen Digitala mötesrum är nu annonserad.

Publicerad 2013-11-27

Upphandlingen Digitala mötesrum är nu annonserad. Upphandlingsunderlaget finns att hämta via upphandlingsverktyget Tendsign.

Sista anbudsdag är den 30 januari 2014. Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under första kvartalet 2014.