Upphandlingen är nu annonserad

Publicerad 2013-04-19

IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Upphandling avseende IT-konsulter, resurskonsulter, för statliga myndigheter inom Region 3: Region Västra (omfattar Västra Götalands län och Hallands län) är nu annonserad, 2013-04-19. Förfrågningsunderlaget finns att återfinna via www.tendsign.com

Bakgrund

Statens inköpscentral planerar att totalt genomföra sex (6) upphandlingar inom upphandlingsområdet IT-resurskonsulttjänster. Upphandlingarna genomförs regionindelade, vilket innebär att fem (5) upphandlingar genomförs för specifika och specificerade regioner. För myndigheter som vid samma tillfälle avropar flera konsulter för dess verksamhet i mer än en region, d.v.s. över de olika upphandlingsregionerna, planeras även en 6:e och rikstäckande upphandling. 

Tidplan

Upphandlingarna för region 1-2 och 4-5 planeras att annonseras någon gång under första hälften av kvartal 2, 2013. Avseende upphandlingen för den 6:e och rikstäckande upphandlingen är tidplanen är ännu ej beslutad.