Upphandlingen är nu annonserad

Publicerad 2013-04-15

Upphandlingen gällande KST annonserades med öppet förfarande den 15 april och anbud ska inkomma senast den 31 maj. Statens inköpscentral räknar med att ramavtal finns på plats under hösten 2013.

Upphandlingen omfattar paketerade tjänster för data- och telekommunikation. Anbudsgivaren ska samordna och ansvara för alla ingående delar i leveransen inklusive den bakomliggande tekniska plattformen. Kunden får inte äga någon ingående utrustning i leveransen med undantag av telefoner och klienter.

Områden som omfattas är:

WAN, internet, LAN, digitala möten (kan endast avropas i kombination med ett komplett avrop av annat område inom ramavtalet), telefoni och kontaktcenter (som call center och telefonisttjänst också ryms inom). Unified Communications ryms även inom denna upphandling. Det är en kombination av ovan områden och omfattar paketerade funktioner för samlad kommunikation.