Annonserad upphandling - Rakelprodukter

Publicerad 2013-02-22

Rakelprodukter har annonserats

Upphandlingen Rakelprodukter är annonserad idag den 22 februari 2013.

Upphandlingen Rakelprodukter inkluderar produkter för användning i Rakelsystemet med fokus på Rakelmobiler. Även tillbehör och tjänster inkluderas i upphandlingen. För mer information för leverantörer hänvisas till Visma Opic och TendSign.

Sista anbudsdag är den 22 april 2013.