Annonserade upphandlingar - IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2013-05-07

Upphandlingar avseende IT-konsulter, resurskonsulter, för statliga myndigheter inom nedanstående regioner är annonserade 2013-05-07:  

Region 1: Norra regionen och Uppsala-Örebro (Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län )

Region 2: Stockholm och Gotland (Stockholms län och Gotlands län)

Region 4: Sydöstra regionen (Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län)

Region 5: Södra regionen (Bleking län, Skåne län och Kronobergs län)

 

Tidigare annonserad upphandling inom samma område 2013-04-19:

Region 3: Region Västra (Västra Götalands län och Hallands län)

 

Samtliga förfrågningsunderlag finns att återfinna via www.tendsign.com