Än ingen dom gällande överprövningen

Publicerad 2013-07-05

Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat dom gällande överprövningen av upphandlingen Digitala möten. Dom kommer därför sannolikt att meddelas efter semesterperioden.