Förvaltningsrätten har dömt till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2013-04-25

Förvaltningsrätten har i en ansökan om överprövning av upphandlingen dömt till Statens inköpscentrals fördel.

En ansökan om överprövning av tilldelningsbeslutet har ännu inte avgjorts.