Förvaltningsrätten har fattat dom gällande upphandlingen Digitala möten

Publicerad 2013-08-15

Förvaltningsrättens dom innebär att upphandlingen ska göras om. Domen har överklagats av Kammarkollegiet till Kammarrätten som nu har att bedöma om prövningstillstånd ska beviljas. Upphandlingen får inte avslutas till dess Kammarrätten bestämt något annat.