Förvaltningsrätten har dömt till Statens inköpscentrals fördel

Publicerad 2013-05-29

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 29 maj 2013 avgjort ansökan om överprövning till fördel för Statens inköpscentral. Nu gäller avtalsspärr under 10 dagar. Ramavtal kan tecknas tidigast den 11 juni 2012.