Dom har överklagats - Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT)

Publicerad 2013-10-28

Kammarrätten har den 25 oktober 2013 meddelat att förvaltningsrättens dom angående upphandlingen av Operatörs och transmissionstjänster, dnr 96-66-2012, har överklagats. Kammarrätten, som senare kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd, har förordnat interimistiskt att Statens inköpscentral inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts.