Nu finns två olika enkäter ute för förstudien Programvaror 2013

Publicerad 2013-09-16

Som ett led i förstudien Programvaror 2013 genomför Statens inköpscentral två olika enkätundersökningar, en undersökning som riktar sig till avropare och en som riktar sig till leverantörer i branschen.

För att komma till enkäterna gå in på förstudiens sida och klicka vidare via länkarna till enkäterna en bit ner på sidan. Klicka här för att komma till förstudiens sida.