Informationsseminarium om förstudien Managementkonsulttjänster 2013

Publicerad 2013-11-26

Den 6 december 2013 anordnar Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet ett informationsseminarium om förstudien Managementkonsulttjänster 2013 i Stockholm.

Leverantörer och andra intresserade inbjuds till presentation av och dialog om förstudien Managementkonsulttjänster 2013. Publicering av rapporten är planerad till den 2 december 2013 på förstudiesidan.