Kammarrätten beviljar prövningstillstånd - Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster (FMOT)

Publicerad 2013-11-29

Kammarrätten har den 28 november 2013 meddelat prövningstillstånd till de anbudsgivaren som överklagat Förvaltningsrätten i Stockholms domar angående upphandlingen av Operatörs och transmissionstjänster, dnr 96-66-2012.

För att läsa mer om upphandlingen, klickar du här.