Försenad upphandling

Publicerad 2013-02-13

Upphandlingen försenad

Upphandlingen av Kommunikation som tjänst (KST) är något försenad och planeras att annonseras under kvartal 2 2013.