IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012

Publicerad 2013-11-26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har idag den 26 november 2013 fattat ett nytt tilldelningsbeslut i upphandling:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012.

Nu avvaktas utgången av 10 dagars avtalsspärr. Arbetet med utvärdering av anbud för de övriga regionernas upphandlingar inom projekt IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 pågår. Dessa tilldelningsbeslut kommer att bli något försenade utifrån den utsatta tidplanen.