Ingen dom innan midsommar

Publicerad 2013-06-19

Statens inköpscentral kommer inte att erhålla domar innan midsommar vilket sannolikt innebär att dom kommer efter semesterperioden. Skriftväxlingen är klar i båda målen.