Överprövning tilldelningsbeslut: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012

Publicerad 2013-12-06

Ansökan har kommit in till förvaltningsrätten om överprövning av tilldelningsbeslutet för upphandling: IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012.