Presentation från seminariet 6/12 om förstudien Managementkonsulttjänster 2013

Publicerad 2013-12-11

I seminariet deltog 24 externa personer från 18 olika organisationer, främst leverantörer inom området. Läs mer om Managementjänster och ta del av seminariets presentation på förstudiesidan.

Fram till den 7 januari 2013 välkomnar projektgruppen synpunkter på den publicerade rapporten.