Nu går det att avropa Rakelprodukter

Publicerad 2013-05-28

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 13 maj fattat tilldelningsbeslut avseende Rakelprodukter. Fyra ramavtal har tecknats för ramavtalsområdet. Ramavtalen gäller tidigast från och med den 31 maj 2013.

De leverantörer som Statens inköpscentral har tecknat ramavtal med är följande:

  • Celab Communications AB
  • Swedish Radio Supply i Wermland Aktiebolag
  • TC Connect Sweden AB
  • Zodic Sverige AB

 

Avropsform är förnyad konkurrrensutsättning.

Området omfattar Rakelmobiler, övrig hårdvara och tekniska lösningar för Rakelsystemet.  Vidare inkluderas även tillbehör och olika tjänster som exempelvis programmering, planering, service mfl.

Ramavtalen gäller i 18 månader med möjlighet till förlängning om maximalt 30 månader.