Avropa programvaror som licens eller som molntjänst

Publicerad 2013-03-26

Under våren 2013 anordnar Statens inköpscentral på Kammarkollegiet seminarier i Göteborg, Malmö, Sundsvall och Stockholm för användare som planerar att göra avrop från ramavtalen Licensförsörjning 2010, Öppna programvaror 2010 samt Kontorsstöd som molntjänst.
Tyngdpunkten på seminariet kommer att ligga på ramavtalet Kontorsstöd som molntjänst.
Läs mer