Tilldelningsbeslut har fattats

Publicerad 2013-04-25

Tilldelningsbeslut fattades den 19 april i upphandlingen Digitala möten. Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 30 april 2013. De leverantörer som Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med är:

Atea Sverige AB

Audiocom Pendax AB

DAV Partner AB

Ricoh Sverige AB

STV Svenska Tele & Video Konsult AB

TeliaSonera Sverige AB