Statens inköpscentral har fattat tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen Kommunikation som tjänst (KST)

Publicerad 2013-08-16

Tilldelningsbeslut fattades den 16 augusti i upphandling Kommunikation som tjänst (KST). Nu löper en avtalsspärr till och med den 26 augusti. Ramavtalen kommer att gälla i två år med upp till 36 månaders förlängning.

De leverantörer som Staten inköpscentral avser teckna ramavtal med är:


Borderlight AB
DGC Access AB
TDC Sverige AB
Tele2 Sverige AB
Telenor Sverige AB
TeliaSonera Sverige AB