Tilldelningsbeslut har fattats

Publicerad 2013-05-14

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende Rakelprodukter.

Leverantörer:

Celab Communications AB 556197-1291

Swedish Radio Supply i Wermland Aktiebolag,  556351-5914

TC Connect Sweden AB, 556906-4107

Zodiac Sverige AB, 556520-3832

Ramavtalsområdet inkluderar rakelmobiler, övriga rakelprodukter, tillbehör och tjänster. Ramavtalet gäller i 18 månader från och med den 31 maj 2013 med en maximal förlängning om 30 månader. Avropsform är förnyad konkurrensutsättning.