IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012

Publicerad 2013-11-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har idag fattat tilldelningsbeslut i upphandling:
IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 - Region Västra, dnr 96-76-2012. Nu avvaktas utgången av 10 dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för att teckna ramavtal är den 30 november 2013.

Arbetet med utvärdering av anbud för de övriga regionernas upphandlingar inom projekt IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013 pågår. Dessa tilldelningsbeslut kommer att bli något försenade utifrån den utsatta tidplanen.