Tilldelningsbeslut har fattats i upphandlingen Kontorsstöd som molntjänst

Publicerad 2013-01-23

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 22 januari 2013 fattat tilldelningsbeslut avseende Kontorsstöd som molntjänst, 93-37-10.

Nu avvaktas tio dagars avtalsspärr. Tidigaste dag för avtalstecknande är den 4 februari 2013. Det är möjligt att avropa efter det att båda parter undertecknat avtalet.

 

Följande leverantörer har erbjudits ramavtal:

Avalon Innovation AB
Cybercom Sweden AB
RedBridge AB
Visma Consulting AB

 

Läs mer om Upphandlingen här