Tilldelningsbeslut har fattats

Publicerad 2013-04-15

Tilldelningsbeslut fattades den 11 april i upphandlingen Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster. Nu löper en avtalsspärr till och med den 22 april. Ramavtalen kommer att gälla i två år med upp till 24 månaders förlängning.

De leverantörer som Staten inköpscentral avser teckna ramavtal med är:

Borderlight AB

DGC Access AB

IP-Only Telecommunication Networks AB

TDC Sverige AB

Tele2 Sverige AB

TeliaSonera Sverige AB