Tilldelningsbeslut överprövat - Digitala möten

Publicerad 2013-05-06

Tilldelningsbeslutet gällande upphandling Digitala möten har överprövats den 29 april 2013. Statens inköpscentral avvaktar förvaltningsrättens vidare handläggning av målet.