Tilldelningsbeslut överprövat - Dokumenthantering 2012-skrivare, MFP, programvaror och tjänster

Publicerad 2013-04-09

Förvaltningsrätten har den 9 april 2013 meddelat att ansökan kommit in om överprövning av tilldelningsbeslut.