Tilldelningsbeslut överprövat - Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster

Publicerad 2013-04-23

Förvaltningsrätten har den 22 april 2013 meddelat att ansökan kommit in om överprövning av tilldelningsbeslutet.