Upphandling IT-konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2013-03-26

Bakgrund

Arbete med färdigställande av förfrågningsunderlaget i rubricerad upphandling pågår inför kommande annonsering.

 

Omfattning

Statens inköpscentral har fattat beslut om att en ny upphandling ska genomföras för att täcka statliga myndigheters behov i hela landet när det gäller anskaffningsbehov av IT-konsulttjänster Resurskonsulter.

Upphandlingarna kommer att genomföras regionindelade.

 

Tidplan

En första annonsering kommer att ske, med viss försening, i början av andra kvartalet 2013.