Utvärdering av anbud pågår - IT- Konsulttjänster Resurskonsulter 2013

Publicerad 2013-11-07

Upphandlingarna av IT-Konsulttjänster Resurskonsulter 2013 är uppdelad på fem olika regioner.

Arbetet med utvärdering av anbud pågår och ett första tilldelningsbeslut för en av regionerna beräknas kunna fattas inom kort. Därefter kommer de övriga regionerna att blir något försenade utifrån den utsatta tidplanen.