Annonserad upphandling - Kort för identifiering och behörighetskontroll

Publicerad 2013-09-20

Ramavtalsupphandlingen Kort för identifiering och behörighetskontroll, 96-22-2013, har nu annonserats. Underlaget finns att hämta via Tendsign.

Länk till annonserade upphandlingar.